Köpvillkor

Köpvillkor
1. Företagsinformation
www.hkbeautybarbershop.se tillhandahålls av H&K Beautybarbershop ABmed Org nummer 559125-9808. Information &; bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive
alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora
tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 Faktura & delbetalning
I samarbete med Lindorff erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som
möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och
fullständiga villkor om Lindorffs betalsätt hittar du på Bill.lindorff.se.
Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Du
kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar
genom att logga in på Bill.lindorff.se.
För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och minst 20 år gammal.
Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina
ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.
En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas.
Kreditupplysningar som tas av Lindorff påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär
kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt
dröjsmålsränta.
För att se fullständiga villkor för Lindorffs faktura- och delbetalningstjänst se länkarna nedan:
Allmänna kreditvillkor för faktura och delbetalning
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning
Lindorffs kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via e-
post bill@lindorff.se eller via telefon på 0771-409230, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.
Se också vanligt förekommande frågor och svar.

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp
Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Lindorff.
Lindorff återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren.
Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med
fakturauppgifterna.
Kontakta oss via e-post bill@lindorff.se eller via telefon på 0771-409230, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

3.3.4 Pris
Period Ränta Månadsavgift Administrationsavgift
3 mån 0,00% 30 kr 0 kr
6 mån 0,00% 30 kr 95 kr
12 mån 9,95% 30 kr 195 kr
24 mån 19,95% 30 kr 295 kr
(4. Frakt & Fraktmetoder (Idag har vi inga produkter med frakt
En fraktkostnad om __ kr tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med _______)

(4.2 Leveranser - I dagsläget har vi inga leveranser
Beställningar som läggs före klockan 14.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1-3
dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

4.3 Skadade varor och reklamationer
När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle
varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen test@test.se
så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

5. Ångerrätt och öppet köp
Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan.
Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen
oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd
utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

6. Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30
dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi
betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror
Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer H&K Beautybarbershop AB att behandla dina
personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande
personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1,
Personuppgiftsbehandling.

8. Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss finner ni under kontakt

9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet
(session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex.
inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare
är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår
sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder
cookies för att spara personlig information om dig

10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig
smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina
skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten
inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om
omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget
annat är överenskommet

10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontatsätt som ni finner HÄR

10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa
avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

H&K Beautybarbershop, org. nr. 559125-9808, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.beautybarbershop.se och är
personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att H&K Beautybarbershop ska kunna tillhandahålla sina tjänster,
huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
För att hantera eventuella returer.
För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Test AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt.
De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”).
Personuppgifterna är nödvändiga för att H&K Beautybarbershop ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Test AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Test AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Test AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Test AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.
Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som H&K Beautybarbershop är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta H&K Beautybarbershop AB via info@hkbeautybarbershop.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd.

Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om
behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som
rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR
rätt att få Personuppgifterna raderade.

Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att
begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av
Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i H&K Beautybarbershop AB:s berättigade intressen.
Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via
datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

 

VÅRA VILLKOR FÖR SALONGEN
 
– Det kostar ingenting att bli medlem hos H&K Beauty Barbershop.
 
1. BOKNINGSVILLKOR
 
Bokningen innehåller information avseende datum samt klockslag avseende bokning för Skönhetsbehandling. 
Viktigt att veta när du har bokat en tid.
Återbud ska lämnas senast ett dygn (24 timmar) i förväg, annars debiteras behandlingskostnaden.
 
2. GARANTI PÅ PRODUKTER
Vi är en auktoriserad återförsäljare av alla produkter vi säljer.
 
3. PRESENTKORT
Presentkorten kan ej återköpas/överlåtas eller bytas mot kontanter och gäller till och med sista giltighetsdagen för betalning av behandlingar eller produkter i salongen.
 
4. Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans. Om du bokat tiden via ett bokningssystem på internet har du alltså 14 dagar på dig att ångra din bokning. Salongen har i regel inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig inom dessa 14 dagar, oavsett hur nära inpå du avbokar.
 
6. Återbud efter 24tim eller vid uteblivna besök
Ibland händer det att man blir sjuk eller av annan anledning måste avboka en beställd tid och då gäller det att avboka fin tid minst 24tim innan bokade tid.
Om du inte alls meddelar salongen att du inte kan komma till den bokade tiden kan salongen ha rätt att kräva dig på ersättning för hela den förlust som din frånvaro orsakar.
 
7. Om du är missnöjd med besöket
 
Om du känner dig missnöjd efter besöket ska du så snart som möjligt vända dig till salongen med ett klagomål ( inom 7 dagar) Väntar du längre än 7 dagar med att klaga kan det vara svårare för dig att bevisa vad som har hänt, och dröjer det alltför länge så tappar du rätten att klaga helt och hållet.
 
8. Du kan vända dig till ARN
Om du och företaget inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att ARN ska gå vidare med ärendet bör du kunna visa att resultatet av din behandling felaktigt i jämförelse med vad ni kommit överens om. 
Det är även viktigt med bildbevisning. Det måste vara bilder som visar själva felet.
ARN har en värdegräns på 500 kronor. Det betyder att du inte kan vända dig dit med ditt klagomål om din behandling kostat mindre än 500 kronor.
 

___________________

TOP